IMPRESUMIT Konsalting Micić
Ljubomira Nikolića 15/1
18106 Niš, Srbija


Registraciona prijava: BP 87861/2015

Registarski broj: 63939722

PIB: 109116052

Odgovorno lice za obavljanje delatnosti: Bojan Micić

E-mail: office@itconsultingmicic.com

Tel: +381 (60) 18 100 44Online Sadržaj


  • Podaci na sajtu www.itconsultingmicic.com su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima.Autorska prava koja se odnose na sajt www.itconsultingmicic.com, uključuju tekstove, podatke, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu.
  • Sve ponude su neobavezujuće. Autor izričito zadržava pravo da izmeni delove ili celu ponudu sadržaja na sajtu www.itconsultingmicic.com, bez prethodne najave, dodavanjem, brisanjem ili objavljivanje privremeno ili trajno, i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.
  • IT Konsalting Micić nastoji da lične ili poslovne podatke (e-mail adrese, imena, adrese) korisnika sajta čuva u diskreciji, niti da ih daje na uvid drugim licima.

Korišćenjem sajta korisnik potvrđuje da je upoznat sa pravilima i da ih u celosti prihvata.